<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=431515529077345&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Täsmä Työterveyden valtteja ovat helppo yhteydenpito, selkeä ja kiinteä hinnoittelu, henkilökohtainen palvelu sekä alan totuttujen toimintatapojen murtaminen. Tämän kertoo selvitys, jonka tekivät KTT Lasse Mitronen ja KTT Mikko Hänninen alkuvuodesta 2021.

Selvitys toteutettiin haastattelemalla Täsmä Työterveyden asiakkaita ja työntekijöitä.

Täsmä vanhojen käytäntöjen haastajana 

Yrittäjiä haastateltaessa kävi ilmi, että monella oli huonoja kokemuksia työterveyden palveluntarjoajista.

Aikaisempaa yhteistyötä kuvattiin haastatteluissa värikkäästi: ”kallis ja jäykkä”, ”jarruna yrityksen ja henkilöstön välissä”. 

Osa oli Täsmälle vaihdettuaan yllättynyt siitä, kuinka paljon ylimääräistä lakisääteisen työterveyshuollon palvelupaketit voivat sisältää. Ylimyynnin oli mahdollistanut palveluntarjoajien vaihteleva tulkinta lain vaatimuksista.

Täsmä koettiin virkistäväksi poikkeukseksi kaavaan. 

Suora kommunikaatio ja lakisääteisten velvollisuuksien selkeyttäminen miellyttivät kyselyyn vastanneita yrittäjiä. 

Palvelua myös pienyrityksille 

Valtaosa työterveyshuollon palveluntarjoajista kilpailee suurista yrityksistä. 

Pk-yritykset eivät välttämättä ole kiinnostava kohde kaikille palveluntuottajille, sillä etenkin aloittavissa yrityksissä voi olla mahdotonta investoida vapaaehtoisiin sairaanhoitopalveluihin.

Tässä suhteessa Täsmä Työterveys eroaa muista palveluntarjoajista: pk-sektorin asiakkaiden tarpeiden täyttämisessä nähdään kasvupotentiaalia. 

Toisaalta Täsmä ei tyrkytä lisämyyntiä nykyisille asiakkailleen tai painosta heitä laajentamaan sopimuksiaan uusiin palveluihin.

Yrittäjää ymmärretään 

Täsmän johdolla on pitkä kokemus paitsi työterveyshuollosta, myös yrittäjänä toimimisesta. Tämä tausta näkyy Täsmän toimintatavoissa ja viestinnässä. 

Yrittäjyyden ja työnantajien haasteiden ymmärtäminen on Täsmälle tärkeä kilpailutekijä. Tämä välittyi myös selvityksessä.  

Yrittäjät mainitsivat myönteisenä yksityiskohtana esimerkiksi sen, että saavat aina kiinni nimetyn työterveyshoitajan tai lääkärin, eikä puhelun aikana raksuta mittari jälleen uutta laskua yrittäjälle. 

Kustannusten kutistuminen yllättänyt monet

Vaikka Täsmä Työterveys ei ole alan halvin palveluntarjoaja, ovat asiakkaat tyytyväisiä saamiinsa kustannussäästöihin. 

Työterveyspalveluihin käytettävät kulut ovat joissakin tapauksissa jopa puolittuneet, ja sairauspoissaolojen vähenemisen mainitsee kyselyssä moni yrittäjä.  

Osa arvioi syyksi tähän, että kiinteän hinnoittelunsa ansiosta Täsmä Työterveydellä on erityinen lisämotiivi pitää asiakkaansa terveinä. Siksi esimerkiksi työkykyongelmiin puututaan ajoissa ja matalalla kynnyksellä. 

Viidakkorumpu tärkeä kasvun lähde

Täsmä Työterveyden tyytyväiset asiakkaat levittävät ahkerasti sanaa Täsmästä.

Yritys on saanut lukuisia uusia asiakkaita suosittelun ansiosta. 

Täsmän asiakkaat näkevät yrityksen vauhdikkaan kasvun myönteisenä, kunhan palvelun henkilökohtaisuus ja mutkattomuus saadaan säilymään ennallaan.

Näistä valteistaan Täsmä on sitoutunut pitämään huolta. Käytännössä sitoutuminen on näkynyt mm. uusien työterveyshoitajien nopeana rekrytoimisena.

Työntekijät ja etäpalvelun käyttö 

Osassa yrityksiä on oltu huolissaan siitä, miten työntekijät suhtautuvat etäsairaanhoidon palveluihin. 

Monelle muutos on ollut suuri, ja etenkin iäkkäämmät työntekijät ovat saattaneet kokea epäluuloa etäpalvelua kohtaan. 

Koska palvelu on yhtä helppo käyttää kuin mikä tahansa viestipalvelu, huoli hälvenee yleensä nopeasti. Yhteyden voi myös lennossa vaihtaa tavalliseksi puheluksi tai videopuheluksi. 

Asiakkaan yrityksen sisäisellä viestinnällä on suuri merkitys sille, miten etäpalvelu otetaan vastaan. Asiakkaiden mukaan Täsmä on auttanut heitä tässä kiitettävästi.

Etäpalvelussa arvostetaan sen paikkariippumattomuutta ja nopeutta. 

Palveluaikoina vastauksen saa useimmiten minuuteissa, eikä työntekijän tarvitse lähteä erikseen vastaanotolle. 

Löydökset ja johtopäätökset 

Selvityksessä todettiin, että Täsmä Työterveys on vahvalla kasvupolulla, ja sillä on myös kaikki edellytykset jatkaa kasvuaan.

  • Toimintaympäristön muutos avaa todennäköisesti uusia mahdollisuuksia lähivuosina. 
  • Asiakkaat ja työntekijät uskovat Täsmän arvoihin ja kokevat niiden toteutuvan. 
  • Täsmä erottuu selkeästi perinteisistä palveluntarjoajista.  

 

Ensiarvoisen tärkeää on se, että Täsmä on sitoutunut pitämään kovassa kasvussa palveluidensa laadun korkeana. Tämä pitänee myös mahdolliset kasvukivut hallinnassa. 

Lue lisää

Kespro ja Täsmä yhteistyöhön
Kespro ja Täsmä yhteistyöhön
14 kesäkuuta, 2022

Kespro palvelee tukkuasiakkaitaan yhä monipuolisemmin: tarjolla on jatkossa myös palveluita, joilla helpotetaan HoReCa-a...

Täsmä Työterveys Oy ja Helsingin Yrittäjät yhteistyöhön!
Täsmä Työterveys Oy ja Helsingin Yrittäjät yhteistyöhön!
25 toukokuuta, 2018

Helsingin Yrittäjät on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kilpailuttanut työterveyshuollon palvelut jäsenyrittäjill...

Työterveyshuollon kilpailutus
Työterveyshuollon kilpailutus
6 huhtikuuta, 2021

Työterveyshuollon kilpailutus on ajankohtainen viimeistään, kun nykyiseen palveluntarjoajaan petytään tai halutaan etsiä...