<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=431515529077345&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Potilas­asiamies:

Täsmä Työterveys Oy's national patient advocate is occupational health nurse Miika Vestala

  miika.vestala@tasma.fi

 020 7430 865

Miika Vestala
 
 
Potilaslain (PotiL 785/1992) mukaan potilasasiamies antaa potilaalle tietoa hänen oikeuksistaan ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamies myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksissa ja valituksissa. Potilasasiamies ei ota kantaa hoitopäätöksiin, ei selitä tai tee ratkaisuja.
 
Ennen kun otat yhteyttä potilasasiamieheen, olisi ensin hyvä yrittää selvittää asiaa hoidon antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa.
 
 

According to the Patient Act (PotiL 785/1992), the patient advocate provides information to the patient about his rights and works to promote the patient's rights. The patient advocate also advises and, if necessary, assists the patient with reminders and complaints. The patient advocate does not take a position on medical treatment decisions, and does not give explanations or make solutions.

Before contacting the patient advocate, you should first try to clarify the matter with the person who provided the treatment or his supervisor.

Hintalaskuri

Joko tutustuit hintalaskuriimme?

Paketin laajuuden päätät työnantajana itse, ja voit halutessasi täydentää sitä myös vakuutuksella. Pääset siis itse pitkälti määrittelemään, mitä työterveyshuolto yrityksellesi maksaa. Kiinteän hinnoittelun ansiosta ennakoit vuosikulut helposti.

Hintalaskuriin

saat vuosihinnan minuutissa!