<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=431515529077345&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Sisällys
Mitä tarkoittaa lakisääteinen työterveys? Lakisääteinen työterveyshuolto Täsmässä Lakisääteisen työterveyden hinta Laske lakisääteisen työterveyshuollon Työterveyshuoltolaki Työpaikkaselvitys Työterveys­huollon toiminta­suunnitelma Lakisääteinen terveystarkastus Lakisääteisten terveys­tarkastusten tulkintaerot Hei yrityspäättäjä Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen Hintalaskuriin

Mitä tarkoittaa lakisääteinen työterveys?

Lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin kuuluvat:

 • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy
 • työn ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
 • työntekijöiden työkyvyn ja työyhteisön toiminnan tukeminen.

Käytännössä lakisääteinen työterveyshuolto sisältää lukuisia eri palveluita, kuten työpaikkaselvityksen laatimista, lakisääteisiä työterveystarkastuksia, työkyvyn arviointeja sekä neuvontaa. Jos haluat tietää tarkemmin, mitä lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu – ja myös, mitä siihen ei kuulu – lue tietopakettimme!

Työnantaja voi halutessaan täydentää lakisääteistä työterveyshuoltoa myös sairaanhoitopalveluilla tai vakuutuksella. 

Meillä kaikki lakisääteisen työterveyshuollon palvelut sisältyvät jokaisen palvelupaketin vuosihintaan.

Lakisääteinen työterveyshuolto Täsmässä

Täsmän tapa järjestää lakisääteinen työterveyshuolto on mutkaton – myös työnantajalle.

Saamme yrittäjiltä kiitosta mm:

 • kiinteästä vuosimaksusta, jonka ansiosta kulut voi ennakoida.
 • selkeästä sopimuksesta, joka pitää
 • vaivattomasta yhteydenpidosta
 • siitä, että saavumme työpaikalle tekemään terveystarkastukset
 • henkilökohtaisesta ja omistautuneesta palvelusta, oli yritys sitten pieni tai suuri.

Tämä kaikki onnistuu kustannustehokkaasti, sillä keskitymme olennaiseen. Emme esimerkiksi käytä hoitohenkilöstön aikaa lisämyyntiin tai teetä terveystarkastusten ohessa kokeita, joista ei tutkimusten valossa ole hyötyä.

Ongelmiin, työkykyriskeihin ja yrittäjän huolenaiheisiin Täsmässä tartutaan viivyttelemättä.

Työterveys­huollossa-tärkeintä-ovat-työ-ja-terveys lakisääteinen-työterveyshuolto-täsmässä-2 lakisääteinen-työterveyshuolto-täsmässä

Lakisääteisen työterveyden hinta

Lakisääteisen työterveyshuollon hintaan vaikuttavat mm. henkilöstön koko ja työn altisteisuus, eli se, kuinka paljon työntekijät altistuvat työssään esimerkiksi pölylle tai haitallisille kemikaaleille.  

Laskurillamme saat alustavan arvion hinnasta alta minuutissa 

Esimerkiksi kolmihenkisen yrityksen lakisääteisen työterveyden vuosikulut (ei sis. erityisiä altisteita) ovat meillä Täsmällä n. 1000 euron luokkaa, josta yritys saa Kelan ehtojen täytyttyä korvausta 60 %. Maksettavaa jää tällöin vuosittain 400 e.

Hei, työnantaja!

Laske lakisääteisen työterveyshuollon kiinteä hinta alle minuutissa.

työterveyshuoltolaki

Työterveyshuoltolaki

Suomessa laki velvoittaa työnantajaa: heti, kun yritykseen palkataan ensimmäinen työntekijä, on työterveyshuolto järjestettävä. Yksinyrittäjän ei kuitenkaan tarvitse järjestää itselleen työterveyshuoltoa.

Työterveyshuoltolaki koskee myös ulkomaisia yrityksiä, joiden työntekijät työskentelevät Suomessa. Niin ikään työnantajana toimivat yksityishenkilöt ovat velvoitettuja järjestämään työterveyshuollon.

laske-hinta-arvio-1

Työpaikkaselvitys

Yhteistyö alkaa työpaikkaselvityksestä, jonka tekevät yhdessä yrityksen kanssa työterveyshoitaja tai -lääkäri.

Työpaikkaselvityksessä:

 • arvioidaan työn ja työolosuhteiden turvallisuutta ja terveellisyyttä
 • varmistetaan, että työpaikan ensiapuvalmius on riittävä
 • ehdotetaan toimenpiteitä mm. työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Työpaikkaselvitys tehdään 3–5 vuoden välein tai aina, jos työolosuhteet olennaisesti muuttuvat. Sisältö tarkastetaan vuosittain samalla, kun toimintasuunnitelmaa päivitetään.

Työterveys­huollon toiminta­suunnitelma

 

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka käydään vuosittain läpi yhteistyöpalaverissa.

Toimintasuunnitelmaan kirjataan:

 • yrityksen tarpeet työterveyshuollolle
 • työterveyshuollon toimenpiteet ja tavoitteet
 • tieto siitä, mitä työterveyshuolto kattaa.

Toimintasuunnitelma käsitellään työsuojelutoimikunnassa tai yhteistyötoimikunnassa, ja työntekijöillä pitää olla mahdollisuus tutustua siihen.

täsmä-työterveyden-palvelupaketit
kemikaalit-ja-pölyt melu kemikaalit-ja-pölyt-työskentelypaikan-korkea-tai-matala-lämpötila yötyö lakisääteinen-terveystarkastus

Lakisääteinen terveystarkastus

Työnantajan on lakisääteisesti järjestettävä terveydentilan säännöllinen seuranta – eli tutummin työterveystarkastukset – työntekijöille, jotka altistuvat työssään erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavalle tekijälle.

Tällaisia altisteita voivat olla esimerkiksi:

 • melu
 • kemikaalit ja pölyt
 • työskentelypaikan korkea tai matala lämpötila
 • yötyö.

Meidän tehtävämme työterveyshuollon kumppanina on määritellä terveystarkastusten tarve.

Terveystarkastuksilla pyritään ehkäisemään työhön liittyviä oireita ja sairauksia sekä ylläpitämään työkykyä, joten niistä on hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle.

Täsmä Työterveys tekee terveystarkastukset lain vaatimalla laajuudella. Suunnitelmaan voidaan myös lisätä vapaaehtoisia terveystarkastuksia, mikäli asiakasyritys niin haluaa.

Tarkastuksissa keskitymme työhön, työperäisiin terveysvaaroihin ja -haittoihin sekä työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn. Terveystarkastukset voidaan useimmissa tapauksissa tehdä suoraan työpaikalla, jolloin työntekijän ei tarvitse irrottautua työnsä äärestä pitkäksi aikaa.

Lakisääteisten terveys­tarkastusten tulkintaerot

 

On tavallista, ettei työnantaja ole täysin perillä siitä, mitä lakisääteisiin terveystarkastuksiin pitäisi kuulua. Työterveyshuollon toimijat saattavatkin sisällyttää terveystarkastuspaketteihinsa esimerkiksi tutkimuksia, joita terveystarkastuksen syy tai laki eivät edellyttäisi.

Tutkimuksissa voidaan toki saada kiinni esimerkiksi työhön liittymättömiä sairauksia, mutta usein niiden hyöty sekä työnantajalle että perusterveelle työntekijälle itselleen jää kustannuksiin nähden niukaksi.

Lisäksi lukuisat, erilliset käynnit laboratorioon, työterveyshoitajan vastaanotolle ja työterveyslääkärille syövät työaikaa ja toisinaan myös käyvät työntekijän hermoille.

HEI YRITYSPÄÄTTÄJÄ!

Saat työterveyshuollon meiltä nopeasti ja helposti.
Kokeile hintalaskuria ja jätä tietosi. Palaamme asiaan nopeammin kuin uskotkaan.

melu-2

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

Työterveyshuollon tehtäviin kuuluvat lain mukaan myös tietojen anto, neuvonta ja ohjaus.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työterveyshuollon kumppanina autamme yritystä ja sen työntekijöitä työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä koskevissa asioissa.

Lisäksi neuvonnalla ja ohjauksella vahvistetaan sekä yksilöiden että työyhteisöjen voimavaroja sekä tuetaan työntekijäryhmiä, joilla on terveydellisiä ongelmia.

työssä-selviytymisen-seuranta-ja-kuntoutukseen-ohjaaminen

Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen

 

Työterveyshuollon kuntoutusvastuisiin kuuluvat lakisääteisesti myös työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen.

Työkyvyn menettämisen uhatessa on tärkeää tarttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Teemme tehokkaasti kliinisen arvion ongelmasta ja suhteutamme sen työntekijän tekemään työhön. Tämän jälkeen annamme suositukset työpaikalla sisäisesti tehtävistä toimenpiteistä ja ohjaamme työntekijän oikealle jatkohoitopolulle.

On aina työntekijän etu, että ammatillisen kuntoutuksen prosessein saadaan työura jatkumaan ennenaikaisen eläköitymisen sijaan.

Hintalaskuri

Joko tutustuit hintalaskuriimme?

Paketin laajuuden päätät työnantajana itse, ja voit halutessasi täydentää sitä myös vakuutuksella. Pääset siis itse pitkälti määrittelemään, mitä työterveyshuolto yrityksellesi maksaa. Kiinteän hinnoittelun ansiosta ennakoit vuosikulut helposti.

Hintalaskuriin

saat vuosihinnan minuutissa!