<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=431515529077345&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Sisällys
Mitä tarkoittaa lakisääteinen työterveys? Lakisääteinen työterveyshuolto Täsmässä Lakisääteisen työterveyden hinta Laske lakisääteisen työterveyshuollon Työterveyshuoltolaki Työpaikkaselvitys Työterveys­huollon toiminta­suunnitelma Lakisääteinen terveystarkastus Lakisääteisten terveys­tarkastusten tulkintaerot Hei yrityspäättäjä Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen Hintalaskuriin

Mitä tarkoittaa lakisääteinen työterveys?

Lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin kuuluvat:

 • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy
 • työn ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
 • työntekijöiden työkyvyn ja työyhteisön toiminnan tukeminen.

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää lain edellyttämät työterveystoimet, kuten työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman. Työnantaja voi halutessaan täydentää sitä sairaanhoitopalveluilla tai vakuutuksella. Kaikki lakisääteiset työterveyshuollon palvelut sisältyvät meidän palvelupakettiemme vuosihintaan.

Lakisääteinen työterveyshuolto Täsmässä

Täsmän tapa järjestää lakisääteinen työterveyshuolto on mutkaton – myös työnantajalle.

Saamme yrittäjiltä kiitosta mm:

 • kiinteästä vuosimaksusta, jonka ansiosta kulut voi ennakoida.
 • selkeästä sopimuksesta, joka pitää
 • vaivattomasta yhteydenpidosta
 • siitä, että saavumme työpaikalle tekemään terveystarkastukset
 • henkilökohtaisesta ja omistautuneesta palvelusta, oli yritys sitten pieni tai suuri.

Tämä kaikki onnistuu kustannustehokkaasti, sillä keskitymme olennaiseen. Emme esimerkiksi käytä hoitohenkilöstön aikaa lisämyyntiin tai teetä terveystarkastusten ohessa kokeita, joista ei tutkimusten valossa ole hyötyä.

Ongelmiin, työkykyriskeihin ja yrittäjän huolenaiheisiin Täsmässä tartutaan viivyttelemättä.

Työterveys­huollossa-tärkeintä-ovat-työ-ja-terveys lakisääteinen-työterveyshuolto-täsmässä-2 lakisääteinen-työterveyshuolto-täsmässä

Lakisääteisen työterveyden hinta

Työterveyshuollon hintaan vaikuttavat henkilöstön koko ja altistuminen työssään esimerkiksi pölylle tai haitallisille kemikaaleille.

Laskurillamme saat arvion hinnasta alta minuutissa 

Hei, työnantaja!

Laske lakisääteisen työterveyshuollon kiinteä hinta alle minuutissa.

työterveyshuoltolaki

Työterveyshuoltolaki

Suomessa laki edellyttää työnantajaa järjestämään työterveyshuollon heti, kun yritykseen palkataan ensimmäinen työntekijä. Tämä koskee myös ulkomaisia yrityksiä, joiden työntekijät työskentelevät Suomessa, sekä yksityishenkilöitä, jotka toimivat työnantajana.

Yksinyrittäjän ei kuitenkaan tarvitse järjestää itselleen työterveyshuoltoa.

laske-hinta-arvio-1

Työpaikkaselvitys

Yhteistyö alkaa työpaikkaselvityksellä, joka tehdään yhdessä yrityksen työterveyshoitajan tai -lääkärin kanssa.

Työpaikkaselvityksessä:

 • arvioidaan työn ja työolosuhteiden turvallisuutta ja terveellisyyttä
 • varmistetaan, että työpaikan ensiapuvalmius on riittävä
 • ehdotetaan toimenpiteitä mm. työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Työpaikkaselvitys tehdään 3–5 vuoden välein tai aina, jos työolosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Työterveys­huollon toiminta­suunnitelma

 

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka käydään vuosittain läpi yhteistyöpalaverissa.

Toimintasuunnitelmaan kirjataan:

 • yrityksen tarpeet työterveyshuollolle
 • työterveyshuollon toimenpiteet ja tavoitteet
 • tieto siitä, mitä työterveyshuolto kattaa.

Toimintasuunnitelma käsitellään työsuojelutoimikunnassa tai yhteistyötoimikunnassa, ja työntekijöillä pitää olla mahdollisuus tutustua siihen.

täsmä-työterveyden-palvelupaketit
kemikaalit-ja-pölyt melu kemikaalit-ja-pölyt-työskentelypaikan-korkea-tai-matala-lämpötila yötyö lakisääteinen-terveystarkastus

Lakisääteinen terveystarkastus

Työnantajan on järjestettävä työterveystarkastukset työntekijöille, jotka altistuvat erityiselle sairastumisvaaralle työssään.

Tällaisia altisteita voivat olla esimerkiksi:

 • melu
 • kemikaalit ja pölyt
 • työskentelypaikan korkea tai matala lämpötila
 • yötyö.

Meidän tehtävämme työterveyshuollon kumppanina on määritellä terveystarkastusten tarve.

Terveystarkastuksilla ehkäistään työhön liittyviä oireita ja sairauksia sekä ylläpidetään työkykyä.

Täsmä Työterveys tekee tarvittavat terveystarkastukset. Asiakasyritys voi lisätä suunnitelmaan vapaaehtoisia tarkastuksia tarpeen mukaan.

Keskitymme työhön, työperäisiin terveysvaaroihin ja -haittoihin sekä työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn. Terveystarkastukset voidaan tehdä suoraan työpaikalla, jolloin työntekijän ei tarvitse irrottautua työstään pitkäksi aikaa.

Lakisääteisten terveys­tarkastusten tulkintaerot

 

On tavallista, ettei työnantaja ole täysin perillä siitä, mitä lakisääteisiin terveystarkastuksiin pitäisi kuulua. Työterveyshuollon toimijat saattavatkin sisällyttää terveystarkastuspaketteihinsa esimerkiksi tutkimuksia, joita terveystarkastuksen syy tai laki eivät edellyttäisi.

Tutkimuksissa voidaan toki saada kiinni esimerkiksi työhön liittymättömiä sairauksia, mutta usein niiden hyöty sekä työnantajalle että perusterveelle työntekijälle itselleen jää kustannuksiin nähden niukaksi.

Lisäksi lukuisat, erilliset käynnit laboratorioon, työterveyshoitajan vastaanotolle ja työterveyslääkärille syövät työaikaa ja toisinaan myös käyvät työntekijän hermoille.

HEI YRITYSPÄÄTTÄJÄ!

Saat työterveyshuollon meiltä nopeasti ja helposti.
Kokeile hintalaskuria ja jätä tietosi. Palaamme asiaan nopeammin kuin uskotkaan.

melu-2

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

Työterveyshuollon tehtäviin kuuluvat lain mukaan myös tietojen anto, neuvonta ja ohjaus.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työterveyshuollon kumppanina autamme yritystä ja sen työntekijöitä työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä koskevissa asioissa.

Lisäksi neuvonnalla ja ohjauksella vahvistetaan sekä yksilöiden että työyhteisöjen voimavaroja sekä tuetaan työntekijäryhmiä, joilla on terveydellisiä ongelmia.

työssä-selviytymisen-seuranta-ja-kuntoutukseen-ohjaaminen

Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen

Työterveyshuollossa myös seurataan työssä selviytymistä ja ohjataan työntekijä tarvittaessa kuntoutukseen.
 
On tärkeää puuttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa ja tehdä kliininen arvio työkyvyn menettämisen uhatessa.
 
Annamme suositukset työpaikalla tehtävistä toimenpiteistä ja ohjaamme työntekijän jatkohoitopolulle. Tavoitteena on edistää työuran jatkumista ennenaikaisen eläköitymisen sijaan.
Hintalaskuri

Joko tutustuit hintalaskuriimme?

Paketin laajuuden päätät työnantajana itse, ja voit halutessasi täydentää sitä myös vakuutuksella. Pääset siis itse pitkälti määrittelemään, mitä työterveyshuolto yrityksellesi maksaa. Kiinteän hinnoittelun ansiosta ennakoit vuosikulut helposti.

Hintalaskuriin

saat vuosihinnan minuutissa!