<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=431515529077345&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Työterveyshuollon kilpailutus on ajankohtainen viimeistään, kun nykyiseen palveluntarjoajaan petytään tai halutaan etsiä edullisimpi vaihtoehto. Joissakin yrityksissä palvelut kilpailutetaan säännöllisesti.

Mitä kilpailutuksessa kannattaa ottaa huomioon? Lue tietopaketti, tutki Täsmän hintalaskuria tai soita vaikka suoraan työterveyshoitajalle (ark. klo 9–15) p. +358207430862

Milloin työterveyshuollon kilpailutus kannattaa?

Työterveyshuollon kilpailuttamista kannattaa harkita, jos:

  • yhteydenpito palveluntarjoajan kanssa ei toimi
  • palvelutaso heikentyy, vaikka sopimusta ei ole muutettu
  • kustannukset karkaavat
  • palvelut vaikuttavat yli- tai alimitoitetuilta tarpeisiin nähden.

Työterveyshuollon kilpailutus parin vuoden välein voi osoittautua hyödylliseksi, kunhan myös välilliset kustannukset ja hinta-laatusuhdetta osataan arvioida riittävän hyvin.

Hyvin järjestetyn työterveyshuollon kustannusvaikutus ei koskaan ole pelkkä palvelun hinta.

Työterveyshuollon kustannusvaikutus ulottuu myös

  • sairauspäivien määrään
  • työkyvyn säilymiseen ja eläköitymiseen
  • koko organisaation hyvinvointiin.

Työterveyshuollon asiantuntemuksella voidaan taklata työkykyjohtamisen ongelmia – niitä, joiden ratkomiseen on totuttu käyttämään kallista konsulttiapua.

Työterveyshuollon kilpailutus - kuvituskuvassa työntömitta ja kolikoita havainnollistamassa kustannussäästöjä.

Työterveyshuollon kilpailutuksen haasteet

Työterveyshuollon kilpailutus palveluntarjoajan vaihtaminen sujuvat yleensä teknisessä mielessä vaivattomasti.

Kilpailutusvaiheessa vaikeinta tapaa olla palveluntarjoajien hintojen vertaamienn. Jos vertailussa keskitytään vain yksityiskohtiin, kuten yksittäisten laboratoriokokeiden hintoihin, voivat kokonaiskustannukset yllättää.

Kiinteästi hinnoiteltu sopimus on kulujen ennakoinnin kannalta turvallisin vaihtoehto. Koska palveluntarjoaja kantaa siinä kuluriskin, on myös sen tavoitteena pitää työntekijät hyvinvoivina.

Toisaalta myös kiinteähintaisissa sopimuksissa on eroja. Tarjoussisältöä kannattaa siis tarkastella terveen kriittisesti, jos hinta vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta. Laskutetaanko esimerkiksi erillinen aloitusmaksu? 

Täsmän hinnoitteluun pääset tutustumaan helposti kokeilemalla hintalaskuriamme.

Tiksi_Sara ja Kata

Kun palvelutaso muuttuu

Mikäli työnantaja haluaa säästää, hän saattaa kilpailutuksen yhteydessä päätyä supistamaan vapaaehtoisen sairaanhoidon laajuutta.

Tämä on parhaimmillaan fiksua taloudenpitoa, ja yrittäjälähtöinen työterveyshuollon palveluntarjoaja ymmärtää kyllä muutostarpeen.

Usein jo esimerkiksi vastaanottopalveluiden muuttaminen etäpalveluksi tarkoittaa merkittävää säästöä. Etänä voidaan hoitaa jo 80 % työikäisten vaivoista.

Työntekijöille palveluiden karsiminen täytyy viestiä huolellisesti, jotta he hahmottavat, miksi palvelutasoa muutetaan. Työnantajan on lain mukaan pidettävä työterveyspalveluiden sisältö työntekijöiden nähtävillä joka tapauksessa, mutta suuremmat siirrot on hyvä kommunikoida vielä erikseen – ja perustella päätös henkilöstölle. Tämä säästää koko porukkaa yllätyksiltä.

Täsmällä autetaan uudet asiakkaat muutosvaiheen yli. Olemmekin saaneet kiitosta esimerkiksi siitä, että tuemme asiakkaita etäpalveluiden käyttöönotossa (Täsmä Työterveyden kasvun ajurit -selvitys, Hänninen & Mitronen, 2021).

Työterveyshuollon irtisanominen

Täsmällä irtisanomisaika on kiinteähintaisissa sopimuksissa 1 sekunti.

Useimmilla muilla palveluntarjoajilla irtisanomisaika on kuukausia. Tällöin irtisanomisessa luonnollisesti täytyy noudattaa sopimusehtoja ja irtisanomisaikaa.

Uutta palveluntarjoajaa on kuitenkin perusteltua hyödyntää jo irtisanomisajalla, jos sopimusten päällekkäisyys tarjoaa mahdollisuuden kustannussäästöihin.

Kustannussäästöjä syntyy esimerkiksi tilanteissa, joissa vaihdetaan käyttöön perustuva hinnoittelu kiinteään tai vastaanottopalvelut etäpalveluihin.

Käyttöön perustuvissa sopimuksissa kuukauden perusmaksu on yleensä muutamia kymmeniä euroja, ja laskutus kasvaa vasta, kun palveluita käytetään. Kiinteästi hinnoitellussa työterveyshuollossa kulut pysyvät samoina käytöstä riippumatta.

Käytännössä päällekkäisiä kustannuksia syntyykin vain aiemman palveluntarjoajan perusmaksusta, mikäli siirrytään käyttöön perustuvasta sopimuksesta kiinteähintaiseen.

Kuinka tarjouksia verrataan?

Työterveyshuollon tarjousvertailu voi tuskastuttaa. Äkkinäisempi yrittäjä sutaisee nimen sopimukseen sen kummempia miettimättä, jotta pääsee työnsä ääreen mahdollisimman nopeasti.

Punnitse näitä, kun kilpailutat työterveyshuoltoa:

Yrityksen tarpeet – Sopiiko palvelusisältö yrityksesi tarpeisiin ja tavoitteisiin? Onko paketti mitoitettu oikein vai ylimyydäänkö teille?

Palvelukuvauksen, tarjouksen ja sopimuksen sisältö – Ymmärsitkö kaiken? Käy sopimus huolellisesti läpi ja pyydä tarvittaessa esimerkkejä kohdista, joita et hahmota .

Kustannusten suhteuttaminen palvelusisältöön. Mitä palveluja saat ja mihin hintaan? Minkälaisia todellisia vuosikuluja on odotettavissa? Lähetetäänkö esimerkiksi jokaisesta työnantajalle vastatusta sähköpostista lasku? 

Toisten yrittäjien haastatteleminen. Kysy muilta työnantajilta kokemuksia palveluntarjoajista ja tutustu referensseihin. Täsmän referenssejä löydät täältä.

Työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteyshenkilön kuuleminen. Mihin he ovat olleet nykyisessä palveluntarjoajassa tyytyväisiä, mihin eivät?

--

Haluatko Täsmän mukaan kilpailutukseen?

Oletko kilpailuttamassa työterveyshuoltoa? Jos Täsmän palvelusisällöt ja arvot kuulostavat sopivan siihen, mitä työterveyshuollolta odotat, kokeile hintalaskuriamme tai jätä meille yhteydenottopyyntö.

Lupaamme tehdä työterveydestä sinulle entistä mutkattomamman jutun, aina selkeästä sopimuksesta vaivattomaan yhteydenpitoon asti.

Lue lisää

Täsmä Työterveys Oy ja Helsingin Yrittäjät yhteistyöhön!
Täsmä Työterveys Oy ja Helsingin Yrittäjät yhteistyöhön!
25 toukokuuta, 2018

Helsingin Yrittäjät on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kilpailuttanut työterveyshuollon palvelut jäsenyrittäjill...

Selvitys: Täsmä kasvaa kaavoja murtamalla
Selvitys: Täsmä kasvaa kaavoja murtamalla
23 maaliskuuta, 2021

Täsmä Työterveyden valtteja ovat helppo yhteydenpito, selkeä ja kiinteä hinnoittelu, henkilökohtainen palvelu sekä alan ...

Kespro ja Täsmä yhteistyöhön
Kespro ja Täsmä yhteistyöhön
14 kesäkuuta, 2022

Kespro palvelee tukkuasiakkaitaan yhä monipuolisemmin: tarjolla on jatkossa myös palveluita, joilla helpotetaan HoReCa-a...