<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=431515529077345&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Työkykyjohtaminen ja työkyvyn ylläpito

Työkykyä saa ja pitää johtaa, oli työyhteisön kulttuuri sitten hierarkinen tai itseohjautuvuuteen kannustava. Työkykyjohtamista tarvitaan, jotta yrityksen tärkein voimavara – henkilöstö – pysyisi hyvinvoivana.

Konkreettisimmillaan työkykyjohtamista on esimerkiksi:

  • selkeiden pelisääntöjen luominen sairauspoissaolojen käsittelyyn
  • varhainen puuttuminen hoksattuihin työkykyriskeihin
  • ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy
  • töihin paluun tukeminen pitkittyneen sairausloman jälkeen.

Kiteytettynä voisi sanoa, että työkykyjohtamista tarvitaan kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joilla työkykyä ylläpidetään, parannetaan tai nostetaan riittävälle tasolle.

Mitä työkyky­johtaminen on?

Hyvä työkykyjohtaminen on paljon muutakin kuin silloin tällöin järjestettäviä tyky-päiviä. Yritys ja sen työntekijät hyötyvät siitä, että toiminta on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja johdonmukaista. Tällöin myös resurssit käytetään fiksusti ja tuloksia päästään mittaamaan.

Työkykyjohtamisen ensisijaisina tavoitteina on edistää työnteon sujuvuutta, työkykyä ja työntekijöiden terveyttä. Luonteeltaan se on ennaltaehkäisevää ja avointa keskustelukulttuuria tukevaa.

Onnistunut työkykyjohtaminen näkyy usein henkilöstökuluissa: ne pysyvät paremmin hallinnassa, kun riskitekijät tunnistetaan ja niihin puututaan ajoissa. Ulkopuolinen asiantuntija voi auttaa näkemään kipupisteitä, joita johto ei ehkä ole havainnut.

yötyö

Tukea työkyvyn johtamiseen Täsmältä

Työterveys ja työkyky ovat Täsmän ominta aluetta. Työterveyshoitajamme auttavat yrityksiä päivittäin työkykyä koskevissa kysymyksissä. Tuki kuuluu kiinteään pakettiin ilman erillistä lisämaksua. Tarvittaessa apuun rientävät Täsmän kokeneet, työterveyteen erikoistuneet lääkärit.

Pohdimme mielellämme kanssanne yrityksen strategiaa esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentämisen kannalta. Saumattoman yhteistyömme ansiosta osaatte kohdistaa voimavaranne tuottavasti.

Katso referensseistä, kuinka olemme muuten yrityksiä auttaneet!

Hintalaskuri

Joko tutustuit hintalaskuriimme?

Paketin laajuuden päätät työnantajana itse, ja voit halutessasi täydentää sitä myös vakuutuksella. Pääset siis itse pitkälti määrittelemään, mitä työterveyshuolto yrityksellesi maksaa. Kiinteän hinnoittelun ansiosta ennakoit vuosikulut helposti.

Hintalaskuriin

saat vuosihinnan minuutissa!