<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=431515529077345&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kela korvaa osan työterveyshuollon kustannuksista työnantajalle. Tiettyjen ehtojen on täytyttävä, jotta korvauksia voisi saada – kaikki työterveyteen liittyvät kulut eivät automaattisesti ole Kela-korvattavia. Onneksi ehdoissa ei ole kyse ns. korkeammasta matematiikasta, ja kun työterveysyhteistyö toimii hyvin, saa yrittäjä tukea palveluntarjoajaltaan myös Kela-korvaushakemuksensa kanssa.

Mitä työterveyshuollon kuluja Kela korvaa?

Ennaltaehkäisevän, lakisääteisen työterveyshuollon kuluista saa Kela-korvaukset, kunhan nämä ehdot täyttyvät:

 • työterveyshuollon sopimus on tehty
 • työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma on hoidettu ajallaan ja asianmukaisesti
 • työterveyshuolto on hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista.

 

Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi korvataan kulut, jotka syntyvät työnantajan vapaaehtoisesti tarjoamasta, työterveyspainotteisesta sairaanhoidosta.

Myös erikoislääkärin antama hoito voidaan korvata työterveyshuollon kuluna, mikäli potilas on ohjattu erikoislääkäriin työterveyshuollosta.

Korvauksia voi lisäksi saada esimerkiksi:

 • laboratoriokokeista ja kuvantamistutkimuksista
 • työfysioterapeutin palveluista
 • työterveyspsykologin palveluista, mikäli työterveyslääkäri- tai -hoitaja on arvioinut ne tarpeellisiksi
 • työntekijöille järjestetyistä ensiapukursseista
 • työpaikan ensiapuvälineistä.

Saako Täsmän etäpalveluista Kela-korvausta?

Kyllä. Ainoa poikkeus tästä on erikseen sovittu psykologin lyhytterapia. Muut Täsmän palvelut ovat työterveyshuollon Kela-korvauksen piirissä. Tämä koskee sekä etäsairaanhoitoamme että työpaikalle tuotavia lakisääteisiä palveluitamme.

Pidämme huolta siitä, että korvattavuuden kriteerit ovat työnantajalle selvillä, ja autamme häntä parhaamme mukaan, jotta kriteerit täyttyisivät.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi muistuttelua lakisääteisistä tarkastuksista, jos ne tahtovat työnantajalta unohtua. Työnantajalla on mahdollisuus vaikuttaa korvauskriteerien täyttymiseen hoitamalla omat velvoitteensa ajallaan.

Täsmän asiakkaana voit kysyä meiltä korvauksiin liittyviä neuvoja ilman erillistä laskutusta tai ajanvarausta.

Mitä työterveyshuollon kuluja Kela ei korvaa?

Kela ei korvaa kaikkia työterveyteen tai työsuojeluun liittyviä kuluja.

Osa niistä rajataan korvausten ulkopuolelle jo työterveyshuoltolain perusteella (STM), eikä työterveyshuollon palveluntarjoajalla ole juuri mahdollisuutta rajauksiin vaikuttaa. On myös kuluja, jotka korvataan jonkin muun järjestelmän kautta.

Työnantaja ei saa Kelan korvauksia esimerkiksi:

 • työturvallisuuteen liittyvistä henkilökohtaisista suojaimista tai apuvälineistä
 • erikoissairaanhoidosta
 • lääkkeistä
 • tietokantamaksuista
 • psykologin antamasta terapiasta.

 

Kuluja, joita voidaan korvata, mutta ei työterveyshuollon Kela-korvauksina:

 • kuntoutus (Kela tai vakuutusyhtiö korvaa)
 • työtapaturmat (tapaturmavakuutus korvaa)
 • ammattitaudit (tapaturmavakuutus korvaa)
 • liikennetapaturmat (tapaturmavakuutus, liikennevakuutus korvaavat).

 

Työntekijän turvaa voidaan myös laajentaa vapaaehtoisilla vakuutuksilla, joista korvataan mm. vapaa-ajan tapaturmia tai erikoissairaanhoitoa.

Työterveyshuolto kutsui seminaariin – korvaako Kela?

Palveluntarjoajat saattavat toisinaan ehdottaa työnantajalle aktiviteetteja varsinaisen työterveyshuollon ulkopuolelta. Yrittäjän on hyvä tiedostaa, etteivät nämä työterveyshuollon aloitteesta järjestettävät lisäpalvelut automaattisesti ole Kela-korvattava.

Esimerkkejä työterveyshuollon Kela-korvausten ulkopuolelle jäävästä toiminnasta:

 • työkykyjohtamisen seminaarit
 • virkistystoiminta ja liikuntatempaukset
 • uravalmennus ja työnohjaus.

Työterveyshuollon Kela-korvausluokat

Kelan korvausluokka 1

Kelan korvausluokassa 1 korvaus on vuonna 2022 60 %.

Luokkaan kuuluvat esimerkiksi:

 • työpaikkaselvitykset ja -käynnit
 • työterveystarkastukset
 • työterveyden neuvonta
 • muita tavallisesti lakisääteiseen työterveyshuollon piiriin kuuluvia asioita.

Kelan korvausluokka 2

Korvausluokassa 2 kuluista korvataan vuonna 2022 50 %. Luokkaan kuuluvat esimerkiksi työterveyspainotteisen, työnantajalle vapaaehtoisen sairaanhoidon kulut.

Ajantasaista lisätietoa korvausluokista ja korvausten enimmäismääristä löydät Kelan sivuilta.

Myös me täsmäläiset olemme aina valmiita neuvomaan asiakkaitamme Kela-korvauksia koskevissa kysymyksissä.

Tuntuvatko työterveysasiat mutkikkailta?

Mikäli et ole vielä asiakkaamme, mutta toivoisit työterveyshuollolta selkeämpää ja suoraviivaisempaa otetta sekä korvausasioissa että muissa kysymyksissä, ole ihmeessä yhteydessä meihin! Kartoitetaan yhdessä, voisiko palvelumallimme sopia juuri sinun yrityksellesi.

Lue lisää

Pienyrityksen työterveyshuolto
Pienyrityksen työterveyshuolto
19 lokakuuta, 2021

Pienyrityksen työterveyshuolto valitaan useimmiten erilaisilla kriteereillä kuin jättimäisen konsernin. Etenkin, jos pk-...

Lakisääteinen työterveys tutuksi
Lakisääteinen työterveys tutuksi
2 maaliskuuta, 2021

Mitä lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu, mitä ei? Milloin lakisääteinen työterveys on järjestettävä työntekijöille...

Halvin työterveyshuolto – myös käytössä edullisin?
Halvin työterveyshuolto – myös käytössä edullisin?
15 syyskuuta, 2021

Miten löytää halvin työterveyshuolto mahdollisimman vaivattomasti? Entä onko hinnaltaan halvin myös käytössä edullisin? ...