Puhelinvaihde (Arkisin 9 – 15)

Johdanto

Täsmä Työterveys Oy on vuonna 2016 perustettu työterveyshuoltokentän uudistaja. Haluamme olla asiakasyritykselle aito kumppani, joka osaa käsitellä asioita myös yrittäjän näkökulmasta.

Pienyrittäjälle kulujen ennakointi on tärkeää. Tarjoamme sekä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon että sairaanhoidon palvelut kiinteällä vuosihinnalla. Yrityksen koon ja palvelutarpeen mukaisen vuosihinnan saat kätevimmin hintalaskuristamme.

Näistä listahinnoista Helsingin Yrittäjien jäsenet saavat 10 % alennuksen.

Oheisella videolla työterveyslääkäri Esko Ruotsalainen kertoo tarkemmin Helsingin Yrittäjät ry:n jäsenille räätälöidyistä palveluista.

Palvelut

Ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin hoitaminen

Ennaltaehkäisevällä työterveyshuollolla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Näitä toimenpiteitä ovat mm. työpaikkaselvitys ja sen pohjalta tehtävä toimintasuunnitelma. Me tarjoamme kaiken tämän toiminnan – tietysti kiinteään vuosihintaan.

Terveystarkastukset räätälöidysti

Mikäli työssä on altisteita (esim. melu, pöly, kemikaalit), edellyttää laki terveystarkastusten tekemistä.

Kaikki nämä lakisääteiset terveystarkastukset tutkimuksineen sisältyvät kiinteään vuosihintaamme.

Etäsairaanhoito - Lääkäri käden ulottuvilla

Etäsairaanhoito on nykyaikainen tapa hoitaa sairasvastaanotto. Sen hyödyntäminen säästää paljon aikaa sekä kustannuksia verrattuna normaaliin vastaanottotoimintaan. Kaikkia asioita ei etäyhteydellä pystytä hoitamaan, mutta arvion mukaan jopa 80 prosenttia kaikista vastaanottokäynneistä on hoidettavissa etänä.

Täsmä Työterveyden tarjoama etäsairaanhoito on selkeä ja tietoturvallinen viestintäkanava, jossa viestit ohjautuvat suoraan oikealle ammattilaiselle. Meillä etävastaanotolla päivystävät lääkärit, ja asiat saadaan hoidettua yhdellä kontaktilla loppuun saakka. Palvelussa kommunikoidaan käyttäen viestejä, videoyhteyksiä, kuvia ja muita liitteitä. Etäpalvelua voi käyttää tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella, eikä sen käyttö vaadi laitteille mitään asennuksia.

lakisääteinen työterveyshuolto

Vastaanottotoiminta - Aito kontakti oikeissa tilanteissa

Niissä tapauksissa, joissa etäsairaanhoito ei ole riittävä tilanteen arvioimiseksi ja hoitamiseksi, tarvitaan konkreettista vastaanottoa. Jokainen yhteydenotto alkaa etävastaanoton kautta. Etävastaanotto toimii aina samalla myös hoidontarpeen arviona ja ajanvarausalustana. Kun hoidontarpeen arvion tekee kokenut lääkäri, saadaan hoito aloitettua ja mahdollisesti tarvittavat diagnostiset tutkimukset otettua jo ennen vastaanottoa.

Diagnostiikka järkevällä hinnalla

Mikäli ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa tai sairaanhoidossa tarvitaan laajempia diagnostisia tutkimuksia (laboratoriokokeet ja kuvantaminen), toimii kumppaninamme niissä Synlab Finland Oy. Synlab tuottaa laadukkaita ja hinnoiltaan erittäin kilpailukykyisiä palveluja. 

 Täsmän työterveyshoitajat ja lääkärit tekevät etänä kaikki lähetteet suoraan Synlabin järjestelmään ja tutkimuksiin pääsy on vaivatonta. Synlabin kautta otettavat diagnostiset tutkimukset eivät kuulu kiinteään vuosihintaan.

Referenssit

Tilauslomake