Puhelinvaihde (Arkisin 9 – 15)

Johdanto

Täsmä Työterveys Oy on vuonna 2016 perustettu työterveyshuoltokentän mullistaja. Haluamme olla asiakasyritykselle aito kumppani, joka osaa käsitellä asioita myös asiakasyrityksen näkökulmasta katsoen. Mielestämme Suomessa ei aiemmin ollut tarjolla järkevästi toteutettua työterveyshuoltoa yksinyrittäjille ja pienille yrityksille. 

Pienyrittäjälle kulujen ennakointi on tärkeää. Sen vuoksi tarjoamme sekä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon että sairaanhoidon palveluja kiinteällä vuosihinnalla, jotta ikäviä yllätyksiä ei pääse syntymään. Yrittäjä on firmansa vahvin ja heikoin lenkki. Yrittäjän kannattaakin antaa ammattilaisten seurata ja tukea terveyttään ja työkykyään, jotta voi itse keskittyä yritystoimintaan.

Helsingin Yrittäjät on kilpailuttanut työterveyshuollon palvelut yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Kilpailutuksen tuloksena on solmittu puitesopimus Täsmä Työterveys Oy:n kanssa. Täsmä tarjoaa Helsingin Yrittäjät ry:n jäsenille kiinteästi hinnoiteltua työterveyshuoltoa kahdella eri palvelutasolla: perustaso sisältää ennaltaehkäisevän, työkykyä edistävän työterveyshuollon ja kattavaan sisältyy ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sekä lisäksi yleislääkäritason sairaanhoitopalvelut laboratoriotutkimuksineen.

Oheisella videolla työterveyslääkäri Esko Ruotsalainen kertoo tarkemmin Helsingin Yrittäjät ry:n jäsenille räätälöidyistä palveluista.

Palvelut

Ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin hoitaminen

Ennaltaehkäisevällä työterveyshuollolla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Näitä toimenpiteitä ovat mm. työpaikkaselvitys ja sen pohjalta tehtävä toimintasuunnitelma. Me tarjoamme kaiken tämän toiminnan – tietysti kiinteään vuosihintaan.

Terveystarkastukset räätälöidysti

Mikäli työssä on altisteita (esim. melu, pöly, kemikaalit), niin laki edellyttää terveystarkastusten tekemistä.

Kaikki nämä lakisääteiset terveystarkastukset tutkimuksineen sisältyvät kiinteään vuosihintaamme.

Etäsairaanhoito - Lääkäri käden ulottuvilla

Etäsairaanhoito on nykyaikainen tapa hoitaa sairasvastaanotto. Sen hyödyntäminen säästää paljon aikaa sekä kustannuksia verrattuna normaaliin vastaanottotoimintaan. Kaikkia asioita ei etäyhteydellä pystytä hoitamaan, mutta arvion mukaan jopa 75 prosenttia kaikista vastaanottokäynneistä on hoidettavissa etänä.

Täsmä Työterveyden tarjoama etäsairaanhoito on selkeä ja tietoturvallinen viestintäkanava, jossa viestit ohjautuvat suoraan oikealle ammattilaiselle. Meillä etävastaanotolla päivystävät lääkärit, ja asiat saadaan hoidettua yhdellä kontaktilla loppuun saakka. Palvelussa kommunikoidaan käyttäen viestejä, videoyhteyksiä, kuvia ja muita liitteitä. Etäpalvelua voi käyttää tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella, eikä sen käyttö vaadi laitteille mitään asennuksia.

Rajoittamattoman etäsairaanhoidon palvelut kuuluvat tietysti kiinteään vuosihintaan.

lakisääteinen työterveyshuolto

Vastaanottotoiminta - Aito kontakti oikeissa tilanteissa

Niissä tapauksissa, joissa etäsairaanhoito ei ole riittävä tilanteen arvioimiseksi ja hoitamiseksi, tarvitaan konkreettista vastaanottoa. Jokainen yhteydenotto alkaa etävastaanoton kautta. Etävastaanotto toimii aina samalla myös hoidontarpeen arviona ja ajanvarausalustana. Kun hoidontarpeen arvion tekee kokenut lääkäri, saadaan hoito aloitettua ja mahdollisesti tarvittavat diagnostiset tutkimukset otettua jo ennen vastaanottoa.

Diagnostiikka järkevällä hinnalla

Mikäli ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa tai sairaanhoidossa tarvitaan laajempia diagnostisia tutkimuksia (laboratoriokokeet ja kuvantaminen), niin kumppaninamme toimii Synlab Finland Oy. Heidän intohimonaan on lääketieteellinen diagnostiikka ja sen tuominen kaikkien tarvitsevien saataville. Synlab tuottaa laadukkaita ja hinnoiltaan erittäin kilpailukykyisiä palveluja. Yrityksen toimintafilosofia sopii myös täydellisesti tapaamme toimia.

Synlab toimii tällä hetkellä yli 30 eri paikkakunnalla Suomessa ja tarjoaa laajan maantieteellisen kattavuuden asiakkaillemme. Synlabin diagnostiikkahinnat ovat merkittävästi keskimääräistä halvempia. Täsmän työterveyshoitajat ja lääkärit pystyvät tekemään etänä kaikki lähetteet suoraan Synlabin järjestelmään ja tutkimuksiin pääsy on vaivatonta. Synlabin kautta otettavat diagnostiset tutkimukset eivät kuulu kiinteään vuosihintaan.

Referenssit

Hinnasto

Perus

Sisältää:

Kattava

Sisältää:

Laskuri

Valitse työntekijöiden määrä alasvetovalikosta.

Palvelupaketti:

Perus

Arvio Kelan jälkeen / vuosi

Palvelupaketti:

Kattava

Arvio Kelan jälkeen / vuosi

Tilauslomake