Helsingin Yrittäjät ry

Täsmä Työterveys Oy

Johdanto

Täsmä Työterveys Oy on vuonna 2016 perustettu työterveyshuoltokentän mullistaja. Haluamme olla asiakasyritykselle aito kumppani, joka osaa käsitellä asioita myös asiakasyrityksen näkökulmasta katsoen. Mielestämme Suomessa ei aiemmin ollut tarjolla järkevästi toteutettua työterveyshuoltoa yksinyrittäjille ja pienille yrityksille. Pienyrittäjälle kulujen ennakointi on tärkeää. Sen vuoksi tarjoamme sekä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon että sairaanhoidon palveluja kiinteällä vuosihinnalla, jotta ikäviä yllätyksiä ei pääse syntymään. Yrittäjä on firmansa vahvin ja heikoin lenkki. Yrittäjän kannattaakin antaa ammattilaisten seurata ja tukea terveyttään ja työkykyään, jotta voi itse keskittyä yritystoimintaan.

Helsingin Yrittäjät on kilpailuttanut työterveyshuollon palvelut yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Kilpailutuksen tuloksena on solmittu puitesopimus Täsmä Työterveys Oy:n kanssa. Täsmä tarjoaa Helsingin Yrittäjät ry:n jäsenille kiinteästi hinnoiteltua työterveyshuoltoa kahdella eri palvelutasolla: perustaso sisältää ennaltaehkäisevän, työkykyä edistävän työterveyshuollon ja kattavaan sisältyy ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sekä lisäksi yleislääkäritason sairaanhoitopalvelut laboratoriotutkimuksineen.

Oheisella videolla Täsmä Työterveys Oy:n toimitusjohtaja ja työterveyslääkäri Esko Ruotsalainen kertoo tarkemmin Helsingin Yrittäjät ry:n jäsenille räätälöidyistä palveluista.

Hinnastoon

Palvelut

...

ENNALTAEHKÄISY ON AINA HALVEMPAA KUIN HOITAMINEN

Ennaltaehkäisevällä työterveyshuollolla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Näitä toimenpiteitä ovat mm. työpaikkaselvitys ja sen pohjalta tehtävä toimintasuunnitelma. Me tarjoamme kaiken tämän toiminnan – tietysti kiinteään vuosihintaan.

...
...
...

TERVEYSTARKASTUKSET RÄÄTÄLÖIDYSTI

Mikäli työssä on altisteita (esim. melu, pöly, kemikaalit), niin laki edellyttää terveystarkastusten tekemistä. Kaikki nämä lakisääteiset terveystarkastukset tutkimuksineen sisältyvät meidän kiinteään vuosihintaamme. Lakisääteisten terveystarkastusten lisäksi Helsingin yrittäjille tehtyyn vuosihintaan sisältyvät myös kolmen vuoden välein tehtävät määräaikaistarkastukset verikokeineen (perusverenkuva, paastosokeri, kolesteroliarvot, munuaisarvo, maksa-arvot). Seurataan ja pidetään huolta yrittäjistä ja työntekijöistä!

...

ETÄSAIRAANHOITO – LÄÄKÄRI KÄDEN ULOTTUVILLA

Etäsairaanhoito on nykyaikainen tapa hoitaa sairasvastaanotto. Sen hyödyntäminen säästää paljon aikaa sekä kustannuksia verrattuna normaaliin vastaanottotoimintaan. Kaikkia asioita ei etäyhteydellä pystytä hoitamaan, mutta arvion mukaan jopa 75 prosenttia kaikista vastaanottokäynneistä on hoidettavissa etänä.

Täsmä Työterveyden tarjoama etäsairaanhoito on selkeä ja tietoturvallinen viestintäkanava, jossa viestit ohjautuvat suoraan oikealle ammattilaiselle. Meillä etävastaanotolla päivystävät lääkärit, ja asiat saadaan hoidettua yhdellä kontaktilla loppuun saakka. Palvelussa kommunikoidaan käyttäen viestejä, videoyhteyksiä, kuvia ja muita liitteitä. Etäpalvelua voi käyttää tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella, eikä sen käyttö vaadi laitteille mitään asennuksia.

Rajoittamattoman etäsairaanhoidon palvelut kuuluvat tietysti kiinteään vuosihintaan.

...
...
...

VASTAANOTTOTOIMINTA – AITO KONTAKTI OIKEISSA TILANTEISSA

Niissä tapauksissa, joissa etäsairaanhoito ei ole riittävä tilanteen arvioimiseksi ja hoitamiseksi, tarvitaan konkreettista vastaanottoa. Jokainen yhteydenotto alkaa etävastaanoton kautta ja etävastaanotto toimii aina samalla myös hoidontarpeen arviona ja ajanvarausalustana. Kun hoidontarpeen arvion tekee kokenut lääkäri, niin usein hoito saadaan aloitettua ja mahdollisesti tarvittavat diagnostiset tutkimukset otettua jo ennen vastaanottoa.

Vastaanottokäynnit ja niiden yhteydessä tehtävät päivystykselliset pikakokeet (tulehdusarvo, nielunäyte, virtsakoe, sokeri, hemoglobiini, etc.) kuuluvat kiinteään vuosihintaan.

...

DIAGNOSTIIKKA JÄRKEVÄLLÄ HINNALLA

Mikäli ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa tai sairaanhoidossa tarvitaan laajempia diagnostisia tutkimuksia (laboratoriokokeet ja kuvantaminen), niin kumppaninamme toimii Synlab Finland Oy. Heidän intohimonaan on lääketieteellinen diagnostiikka ja sen tuominen kaikkien tarvitsevien saataville. Synlab tuottaa laadukkaita ja hinnoiltaan erittäin kilpailukykyisiä palveluja. Yrityksen toimintafilosofia sopii myös täydellisesti tapaamme toimia.

Synlab toimii tällä hetkellä yli 30 eri paikkakunnalla Suomessa ja tarjoaa laajan maantieteellisen kattavuuden asiakkaillemme. Synlabin diagnostiikkahinnat ovat merkittävästi keskimääräistä halvempia. Täsmän työterveyshoitajat ja lääkärit pystyvät tekemään etänä kaikki lähetteet suoraan Synlabin järjestelmään ja tutkimuksiin pääsy on vaivatonta. Synlabin kautta otettavat diagnostiset tutkimukset eivät kuulu kiinteään vuosihintaan.

...

Hinnasto


Perus ja Kattava

Perus:

Sisältää työpaikkaselvityksen, toimintasuunnitelman, varhaisentuenmallin, päihdeohjelman, neuvonnan ja ohjauksen lakisääteisissä toimissa, Kela-korvaushakemuksen, 3 vuoden välein tehtävät terveystarkastukset verikokeineen (perusverenkuva, paastosokeri, kolesterolit, munuaisarvo, maksakokeet) ja altisteiden mukaan myös tarvittaessa spirometria ja audiometria.

Kattava:

Perus + rajoittamaton etäsairaanhoito + rajoittamattomat vastaanottokäynnit + vastaanotolla tehtävät päivystystutkimukset (CRP, nielunäytteet, hemoglobiini, sokeri, virtsan kemiallinen seula).

Yksityisyrittäjä


Perus / vuosi
500 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
200 €

Kattava / vuosi
620 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
279 €

2 henkilöä


Perus / vuosi
800 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
320 €

Kattava / vuosi
1040 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
468 €

3 henkilöä


Perus / vuosi
1000 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
400 €

Kattava / vuosi
1360 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
612 €

4 henkilöä


Perus / vuosi
1200 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
480 €

Kattava / vuosi
1680 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
756 €

5 henkilöä


Perus / vuosi
1400 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
560 €

Kattava / vuosi
2000 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
900 €

6 henkilöä


Perus / vuosi
1572 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
628,80 €

Kattava / vuosi
2292 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1031,40 €

7 henkilöä


Perus / vuosi
1712 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
684,80 €

Kattava / vuosi
2552 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1148,40 €

8 henkilöä


Perus / vuosi
1936 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
774,40 €

Kattava / vuosi
2896 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1303,20 €

9 henkilöä


Perus / vuosi
2040 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
816 €

Kattava / vuosi
3120 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1404 €

10 henkilöä


Perus / vuosi
2186 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
874,40 €

Kattava / vuosi
3386 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1523,70 €

11 henkilöä


Perus / vuosi
2320 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
928 €

Kattava / vuosi
3640 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1638 €

12 henkilöä


Perus / vuosi
2520 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1008 €

Kattava / vuosi
3960 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1782 €

13 henkilöä


Perus / vuosi
2720 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1088 €

Kattava / vuosi
4280 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1926 €

14 henkilöä


Perus / vuosi
2920 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1168 €

Kattava / vuosi
4600 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2070 €

15 henkilöä


Perus / vuosi
3172 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1268,80 €

Kattava / vuosi
4972 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2237,40 €

16 henkilöä


Perus / vuosi
3218 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1287,20 €

Kattava / vuosi
5138 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2312,10 €

17 henkilöä


Perus / vuosi
3358 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1343,20 €

Kattava / vuosi
5398 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2429,10 €

18 henkilöä


Perus / vuosi
3492 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1396,80 €

Kattava / vuosi
5652 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2543,40 €

19 henkilöä


Perus / vuosi
3680 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1472 €

Kattava / vuosi
5960 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2682 €

20 henkilöä


Perus / vuosi
3868 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1547,20 €

Kattava / vuosi
6268 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2820,60 €

21 henkilöä


Perus / vuosi
4056 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1622,40 €

Kattava / vuosi
6576 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2959,20 €

22 henkilöä


Perus / vuosi
4244 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1697,60 €

Kattava / vuosi
6884 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
3097,80 €

23 henkilöä


Perus / vuosi
4430 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1772,80 €

Kattava / vuosi
7192 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
3236,40 €

24 henkilöä


Perus / vuosi
4620 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1848 €

Kattava / vuosi
7500 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
3375 €

25 henkilöä


Perus / vuosi
4769 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1907,60 €

Kattava / vuosi
7769 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
3496,05 €

26 henkilöä


Perus / vuosi
4915 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
1966 €

Kattava / vuosi
8035 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
3615,75 €

27 henkilöä


Perus / vuosi
5100 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2040 €

Kattava / vuosi
8340 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
3753 €

28 henkilöä


Perus / vuosi
5294 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2117,60 €

Kattava / vuosi
8654 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
3894,30 €

29 henkilöä


Perus / vuosi
5416 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2166,40 €

Kattava / vuosi
8896 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
4003,20 €

30 henkilöä


Perus / vuosi
5562 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
2224,80 €

Kattava / vuosi
9162 €
Arvio Kelan jälkeen / vuosi
4122,90 €

Siirry tilaamaan

Referenssit

Asiakaskertomuksia

Ylös